چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد بازدید:۱۳
دانشگاه پیام نور تهران چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر را برگزار می کند.
چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامیمرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه پیام نور


نظر شما :