نخستین جشنواره انرژی و مواد

نخستین جشنواره انرژی و مواد

تعداد بازدید:۳۲
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، نخستین جشنواره انرژی و مواد از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷ را در نمایشگاه های تخصصی بوستان گفتگوی تهران برگزار می نماید.
نخستین جشنواره انرژی و مواد

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


نظر شما :