اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد بازدید:۴۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر را در ۳۰ آبان ماه سال جاری برگزار می نماید.
اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر


نظر شما :